Zoeken op weilanden

Het zoeken op weilanden is momenteel de nieuwste trend onder detectoristen. Hier worden namelijk ontzettend veel mooie voorwerpen gevonden. Het is haast niet te bevatten wat er bijna dagelijks uit de grond naar boven komt. Op diverse online platformen zijn daar veel voorbeelden en filmpjes van te zien.

Weilanden werden vanaf 1450 voorzien van stadsafval en beerput stort. Dit werd gedaan om het land te verhogen of te verrijken voor de teelt van gewassen en/of grasland.
Omstreeks 1625 bereikte de stort zijn hoogtepunt en nam het daarna langzaam weer af. Dit had te maken met de komst van riolering en de afname van beerputten. De vondsten die door weilandzoekers gevonden worden verhullen direct iets over de periode. Hoe dieper, hoe ouder, zou je op dit moment kunnen zeggen, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Dit zou bijvoorbeeld kunnen komen omdat het land ooit bewerkt is, oftewel; geploegd.