Voor www.zuidhollandmetaaldetectors.nl

 

www.zuidhollandmetaaldetectors.nl (kvk nr:28053042), hierna te noemen Zuid Holland Metaaldetectors verleent u hierbij toegang tot www.zuidhollandmetaaldetectors.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Zuid Holland Metaaldetectors behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zuid Holland Metaaldetectors .


Beperkte aansprakelijkheid

Zuid Holland Metaaldetectors spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. 
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. 
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zuid Holland Metaaldetectors.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. 
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.                             
Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zuid Holland Metaaldetectors of diens leverancier.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.